DESCRIPCIÓ

Per petició d’una empresa dedicada a la fabricació de tubs i mangueres de cautxú, SOKAD ha dissenyat i fabricat una estació de mesura de la conductivitat amb la finalitat de classificar les mangueres en funció del nivell d’aïllament que aquestes presenten.