Descripció

Implementació de manteniment preventiu i predictiu.
Elaboració de procediments de treball “chek list”.
Elaboració de màsters de manteniment.
Equip de mecànics de manteniment.

Descripció

Implementació de manteniment preventiu i predictiu
Elaboració de procediments de treball “chek list”
Elaboració de màsters de manteniment.
Equip de mecànics de manteniment.

Serveis específics

Primer servei específic

Disseny, fabricació i implementació de maquinaria a mida, segons les necessitats de cada client. El nostre equip d’enginyers dissenya les màquines seguint les especificacions de cada projecte, sempre complint amb els alts estàndards de qualitat i normativa vigent.

Segon servei específic

Disseny, fabricació i implementació de maquinaria a mida, segons les necessitats de cada client. El nostre equip d’enginyers dissenya les màquines seguint les especificacions de cada projecte, sempre complint amb els alts estàndards de qualitat i normativa vigent.

Tercer servei específic

Disseny, fabricació i implementació de maquinaria a mida, segons les necessitats de cada client. El nostre equip d’enginyers dissenya les màquines seguint les especificacions de cada projecte, sempre complint amb els alts estàndards de qualitat i normativa vigent.