Descripció

Estudis d’adequació de Marcatge CE segons la directiva 2006/42.
Redacció de manuals per a màquines.
Avaluacions de Riscos segons UNE 12100.
Estudis segons normativa UNE EN1215.
Inspeccions de seguretat tant de màquines ja existents com de màquines noves, a més proporcionem assessorament en la fase de disseny.

Descripció

Estudis d’adequació de Marcatge CE segons la directiva 2006/42.
Redacció de manuals per a màquines.
Avaluacions de Riscos segons UNE 12100.
Estudis segons normativa UNE EN1215.
Inspeccions de seguretat tant de màquines ja existents com de màquines noves, a més proporcionem assessorament en la fase de disseny

Serveis específics

Primer servei específic

Disseny, fabricació i implementació de maquinaria a mida, segons les necessitats de cada client. El nostre equip d’enginyers dissenya les màquines seguint les especificacions de cada projecte, sempre complint amb els alts estàndards de qualitat i normativa vigent.

Segon servei específic

Disseny, fabricació i implementació de maquinaria a mida, segons les necessitats de cada client. El nostre equip d’enginyers dissenya les màquines seguint les especificacions de cada projecte, sempre complint amb els alts estàndards de qualitat i normativa vigent.

Tercer servei específic

Disseny, fabricació i implementació de maquinaria a mida, segons les necessitats de cada client. El nostre equip d’enginyers dissenya les màquines seguint les especificacions de cada projecte, sempre complint amb els alts estàndards de qualitat i normativa vigent.