sokad_projectes_04_banc_proves_skimers_01
Banc de proves skimmers

Disseny, fabricació i muntatge d’una estació compacta que permet realitzar proves d’estanqueïtat als diferents models d’SKIMMERS que fabrica el client. Aquest disposa d’uns centradors que situen l’skimmer i unes peces que garanteixen l’estanqueïtat del producte.

La prova es realitza aplicant pressió a l’skimmer durant 30 segons. La pèrdua de pressió mesurada amb un pressòstat ens indica el resultat de la prova. El producte s’accepta si la fuga és menor de 0,02mbar. El resultat de la prova s’exposa en el display situat a l’exterior de l’estructura.