sokad_projectes_02_estacio_comunicativa_01
Estació col·laborativa pel procés de polit

Disseny i fabricació d’una estació de treball pel procés de polit amb cobot. Consta de dos bases de treball ajustables automàticament segons el producte, on l’operari pot treballar conjuntament amb el robot. El procés conté dos fases amb diferents discos abrasius.

L’intercanvi de discos es realitza automàticament mitjançant una estació d’extracció de disc, i una estació de carregador de discs. Ambdues contenen una zona d’inspecció per comprovar que el procés s’hagi realitzat correctament.