sokad_projectes_03_palatitzacio_recipharm_01
Estació de paletitzat automàtic

Disseny, fabricació i muntatge d’una estació de treball per a la paletització de caixes de fins a 10 kg. Està formada per tres cintes transportadores i un paletitzador.

Les corretges transportadores intermitges contenen un sistema de voltejat per girar les caixes 90º. Seguidament es transporta la caixa girada fins a la zona on el cobot realitza pick and place als respectius palets.