Automatització
control dimensional

Disseny, fabricació i muntatge d’un automatisme que realitza el control dimensional de perfils d’alumini.

Automatització<br /> control dimensional

Estació col·laborativa
pel procés de polit

Disseny i fabricació d’una estació de treball pel procés de polit amb cobot.

Estació col·laborativa<br /> pel procés de polit

Estació de
paletitzat automàtic

Disseny, fabricació i muntatge d’una estació de treball per a la paletització de caixes de fins a 10 kg.

Estació de<br /> paletitzat automàtic

Banc de
proves skimmers

Disseny, fabricació i muntatge d’una estació compacta que permet realitzar proves d’estanqueïtat als diferents models d’SKIMMERS que fabrica el client.

Banc de<br /> proves skimmers

Estació d’inserció
de casquillos

L’estació està incorporada en una injectora, i està composta per una estació d’inspecció per visió, una estació dosificadora de casquillos i una E.O.A.T.

Estació d’inserció<br /> de casquillos

Peces
de precisió

Fabricació i muntatge peces de precisió.

Peces<br /> de precisió

CLIENTS