Automatització
control dimensional

Disseny, fabricació i muntatge d’un automatisme que realitza el control dimensional de perfils d’alumini.

Automatització
control dimensional

Estació col·laborativa
pel procés de polit

Disseny i fabricació d’una estació de treball pel procés de polit amb cobot.

Estació col·laborativa
pel procés de polit

Estació de
paletitzat automàtic

Disseny, fabricació i muntatge d’una estació de treball per a la paletització de caixes de fins a 10 kg.

Estació de
paletitzat automàtic

Banc de
proves skimmers

Disseny, fabricació i muntatge d’una estació compacta que permet realitzar proves d’estanqueïtat als diferents models d’SKIMMERS que fabrica el client.

Banc de
proves skimmers

Estació d’inserció
de casquillos

L’estació està incorporada en una injectora, i està composta per una estació d’inspecció per visió, una estació dosificadora de casquillos i una E.O.A.T.

Estació d’inserció
de casquillos

Peces
de precisió

Fabricació i muntatge peces de precisió.

Peces
de precisió

CLIENTS