Estació col·laborativa de paletitzat automàtic amb acumulador de caixes

Estació col·laborativa de paletitzat automàtic amb UR10e i acumulador de caixes mitjançant dos transportadors motoritzats. L’estació està ubicada a la sortida d’una precintadora.

Estació col·laborativa de paletitzat automàtic amb acumulador de caixes

Automatització càrrega de cartrons UR10

Automatisme encarregat del procés de picking orientat del producte amb càmera de visió, posicionat en banda transportadora, tall i retirada del fleix i picking “interlayer” en casos definits.

Automatització càrrega de cartrons UR10

Estació encaixadora de taps amb UR5e

El robot, ubicat a la sortida d’una injectora, és l’encarregat de col·locar els taps a les caixes pertinents. Està equipat amb una EOAT dissenyada a mida per l’aplicació. És capaç d’agafar 4 taps simultàniament i col·locar els separadors pertinents entre les capes de la caixa. La màquina és mòvil i pot ser traslladada per treballar a qualsevol injectora de la nau.

Estació encaixadora de taps amb UR5e

Automatització
control dimensional

Disseny, fabricació i muntatge d’un automatisme que realitza el control dimensional de perfils d’alumini.

Automatització control dimensional

Estació col·laborativa
pel procés de polit

Disseny i fabricació d’una estació de treball pel procés de polit amb cobot.

Estació col·laborativa pel procés de polit

Estació de
paletitzat automàtic

Disseny, fabricació i muntatge d’una estació de treball per a la paletització de caixes de fins a 10 kg.

Estació de paletitzat automàtic

Banc de
proves skimmers

Disseny, fabricació i muntatge d’una estació compacta que permet realitzar proves d’estanqueïtat als diferents models d’SKIMMERS que fabrica el client.

Banc de proves skimmers

Estació d’inserció
de casquillos

L’estació està incorporada en una injectora, i està composta per una estació d’inspecció per visió, una estació dosificadora de casquillos i una E.O.A.T.

Estació d’inserció de casquillos

Peces
de precisió

Fabricació i muntatge peces de precisió.

Peces de precisió

CLIENTS